Obiectivele principale sunt:

  • promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor,
  • protectia terenurilor cu pante mari si a solurilor,
  • protectia terenurilor alunecatoare,
  • asigurarea unui cadru piesajistic deosebit,
  • producerea unei game variate de sortimente lemnoase pentru industria lemnului,
  • promovarea tipului natural fundamental de pădure și asigurarea diversității biologice a păduri,
  • asigurarea pazei și integrității fondului forestier,
  • valorificarea superioară a produselor lemnoase.