Ocolul Silvic Ardud R.A. are personalitate  juridică având următoarele date de identificare : RO 27389563, J30/519/2010 , autorizaţia de funcţionare nr. 416/02.11.2010 emisă de Ministerul Mediului şi Pădurilor , fiind înregistrat în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice la seria A, nr.129.

Suprafaţa de fond forestier gospodărită este de 11.356,62 ha , în judeţul Satu Mare 7.358,84 ha, şi în judeţul Maramureş de 3.997,78 ha.

Ocolul Silvic Ardud R.A. este constituit de către următoarele unităţi administrativ teritoriale :

Oraşele :  Ardud, Seini, Tăuţii Măgherăuş şi Comunele: Pir, Doba, Craidorolţ, Vetiş, Terebeşti, Viile Satu Mare, Socond, Vama, Cămârzana, Tarna Mare, Târşolţ , Odoreu, Cicârlău, Bixad, Păulești.

Anual executăm lucrări de împăduriri pe o suprafaţă de 5,00 ha şi realizăm regenerări naturale pe o suprafaţă de 49,00 ha , puieţii folosiţi sunt obţinuţi în pepinierele proprii , în care producem puieţi forestieri de stejar pedunculat, gorun,cer, paltin, frasin , plop euroamerican, salcâm.

Avem managementul forestier certificat, care garantează respectarea procedurilor de gestionare responsabilă a resurselor forestiere.